18.01.2019

ДЕКЛАРАЦИЯ на общинското ръководство на ПП ГЕРБ – Ветово

Ние, членовете на общинското ръководство на ПП ГЕРБ – Ветово, заявяваме, че оттегляме своето доверие и подкрепа за общинските съветници Димитър Денев Димитров, Пламен Иванов Пенчев и Недялко Йорданов Христов, които бяха избрани като кандидати за общински съветници от листата на ПП ГЕРБ на местните избори през 2015г.

Считаме, че със своите действия и поведение уронват престижа и авторитета на ПП ГЕРБ и нарушават нормите на човешката и политическата почтеност, която дължат на гражданите на община Ветово. Гласувайки безпринципни решения заедно с общински съветници от други политически групи умишлено възпрепятстват приемането на значими за общината и жителите й проекти по национални и европейски програми: Програмата за развитие на селските райони 2014-2020, ОП"Развитие на човешките ресурси, Трансгранично сътрудничество ИНТРРЕГ V-A България-Румъния 2014-2020, свързани с инфраструктурни проекти, социални проекти с насоченост към безработни лица, проекти за обучения и др.

Общинското ръководство на ПП ГЕРБ Ветово се разграничава категорично от поведението на тримата съветници, което се дължи преди всичко на лични нападки и безпринципни демонстрации и е в разрез с всички етични и морални норми на поведение. Действията им и взетите решения от тяхна страна, както и публичните им изяви в местни медии и социални мрежи не са координирани с Областното и Общинско ръководство на партията. Тенденциозно не е търсено съдействието на народните представители от ПП ГЕРБ от област Русе за решаването на проблеми, важни за община Ветово и нейните жители. По този начин считаме, че е подменен вота на избирателите гласували им доверие да защитават интересите им  за подобряване  условията на живот в община Ветово.

Политическият морал изисква всеки общински съветник, от когото е свалено политическо доверие да напусне и Общинският съвет. Призоваваме общинските съветници от листата на ПП ГЕРБ в Общински съвет – Ветово Димитър Денев Димитров, Пламен Иванов Пенчев и Недялко Йорданов Христов да  подадат оставка в съответствие с чл.30, ал.4, т.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.31, ал.1, т.3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Ветово, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация /мандат 2015 – 2019 година/.  Настояваме тримата да изразят своята воля в писмен вид чрез председателя на Общински съвет гр.Ветово до Общинската избирателна комисия гр. Ветово в срок до 31 януари 2019 година.

При отказ от тяхна  страна декларираме, че от тази дата до края на мандата си те по никакъв начин нямат право да изразяват позицията на ПП ГЕРБ в Община Ветово и да представляват  интересите на членовете и симпатизантите на ПП ГЕРБ в региона.

 

 

 

гр. Ветово                                               Общинско ръководство на ГЕРБ - Ветово

18 януари 2019г.

 

< Назад