Програма за развитие на София

ГРАДИМ СОФИЯ

2011


Изтегли текста на програмата от тук



СОФИЯ - ДИНАМИЧНА ЕВРОПЕЙСКА СТОЛИЦА

2009

 Изтегли текста на програмата от тук