Търговище

1 Теменужка Петрова Петкова - финансист
2 Гергана Руменова Цонева - юрист
3 Митко Стайков Стайков - инженер
4 д-р Явор Димитров Александров - лекар
5 Димитър Кънев Димитров - социален мениджмънт
6 Тунджай Ниязиев Сеидов -икономика
7 Анета Иванова Куманова-педагог
8 Андрей Димов Цонев-педагог