Хасково

1 Делян Александров Добрев - икономист
2 Д-р Георги Тенев Станков - ветеринарен лекар
3 Стефан Димитров Димитров - икономист
4 Динко Петров Тенев - зам. кмет, икономист
5 Божидар Петков Петков - икономист
6 Митко Костадинов Полихронов - предприемач
7 Евгения Даниелова Ангелова - икономист
8 Д-р Стефка Здравкова Стефанова - ветеринарен лекар
9 Митко Петров Петров - икономист
10 Живко Цветков Спасов - тик токър (kibritq), инфлуенсър
11 Атанас Емилов Асенов - предприемач
12 Гергана Илиева Петрова - педагог
13 Мариян Дойчев Кръстев - ветеринарен лекар
14 Мария Йорданова Белчева - икономист
15 Емил Димитров Френгов - инженер химик
16 Георги Валентинов Димитров - футболен съдия