Велико Търново

1 проф. д-р Костадин Георгиев Ангелов - професор по хирургия, здравен мениджър
2 Венцислав Ангелов Спирдонов - юрист, икономист - ПП ГЕРБ
3 Димитър Стойков Николов - журналист, издател, гражданска квота
4 Станислав Иванов Стоянов - предприемач, икономист, ПП ГЕРБ
5 Георги Петров Недев - предприемач, МГЕРБ
6 проф. Любомира Симеонова Попова - преподавател във ВТУ, ПП ГЕРБ
7 Станислава Красимирова Стоянова - преподавател в СА "Д. А. Ценов", ПП ГЕРБ
8 Росица Тодорова Димитрова - специалист по соц. дейности, ПП ГЕРБ
9 инж. Детелина Кирилова Борисова - инж. ВиК мрежи и съоръжения, ПП ГЕРБ
10 д-р Николен Веселинов Стойнов - лекар, хирург, ПП ГЕРБ
11 д-р Валентин Василев Точков - лекар детски болести, ПП ГЕРБ
12 Бончо Любомиров Генчев - Председател на Зонален съвет към БФС, гражданска квота
13 Венцислав Милков Георгиев - д-р по политология, МГЕРБ
14 Цветелин Георгиев Йорданов - икономист, МГЕРБ
15 Константин Тодоров Саралиев, предприемач, гражданска квота
16 Стефан Иванов Ангелов - футболен треньор, гражданска квота