Ловеч

1 Николай Нанков Нанков - регионалист, мениджър проекти
2 Младен Найденов Маринов - юрист
3 Ирина Любенова Митева - икономист
4 Иван Николов Миховски - инженер
5 д-р Георги Николов Митев - лекар по дентална медицина
6 Иван Радославов Цветанов - икономист
7 Мадлен Пламенова Банчева - студент по педагогика
8 Петко Митков Пенков - инженер - технолог
9 Цветелина Стефанова Ковачева - педагог
10 Калин Димитров Василев - счетоводител