Разград

1 Десислава Вълчева Атанасова - юрист
2 Гюнай Хюсмен Хюсмен - агроном
3 Галина Милкова Георгиева-Маринова  - юрист, финансист 
4 Зоя Петрова Велкова - лекар,  специалист детски болести
5 Владимир Димитров Димитров  - публична администрация
6 Валентина Маркова Френкева-Белчева - икономист
7 Красимир Димитров Христов - предприемач
8 Айдън Нихадов Шабанов - учител