04.12.2019

Поредица от инициативи ще организират дамите от ГЕРБ – Добрич

Програма за работата си през следващите месеци начертаха членовете на клуба на Жени ГЕРБ в Добрич.

По инициатива на народния представител и областен ръководител на дамската организация към партията Даниела Димитрова всички направиха своите предложения за събития и инициативи, към които да бъдат приобщени както членове на ГЕРБ, така и техни колеги, приятели, близки, съседи.

Сред множеството набелязани прояви има такива, свързани с образованието, с подобряване на средата за живот, както и със здравни инициативи.

Членове на Жени ГЕРБ инициират провеждането на фестивали, културни празници и други арт изяви. Решено бе през пролетта да бъде проведен и благотворителен бал.

Продължават осъществяването на благотворителни дейности, които са насочени към възрастни хора и деца, лишени от родителски грижи.

< Назад