05.02.2019

Народният представител Десислава Костадинова участва в работна среща с министъра на образованието Красимир Вълчев в Пещера

Народният представител от ГЕРБ-Пазарджик Десислава Костадинова и областният координатор на ГЕРБ Найден Шопов участваха в работна среща с министъра на образованието Красимир Вълчев относно изпълнението на Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст. Срещата се проведе в СУ “Св. Климент Охридски“ в Пещера и в нея се включиха още кметът на общината Николай Зайчев и началникът на РУО Пазарджик Валентина Кайтазова.

Пред присъстващите учители и директори от всички училища и детски градини в община Пещера, народният представител Десислава Костадинова изтъкна изключително доброто взаимодействие между различните институции по отношение на изпълнението на Механизма. Думите и по-късно бяха потвърдени и от министър Вълчев, който изказа задоволството си от този факт.

По-късно пред медиите Костадинова акцентира върху това, че в пазарджишка област като цяло се работи много по връщането и задържането на учениците в училище. „Пример за това е, че Регионалното управление на образованието от миналата година работи по проект United against ESL (Обединени срещу ранното отпадане от училище)”, който се осъществява съвместно с организации и училища от Румъния, Турция и Португалия. Целта на проекта е повишаване на осведомеността относно ранното отпадане от училище и намиране на дълготрайно решение на този проблем, както и създаване на ефективна система за идентифициране на деца в риск от отпадане от образователната система и целенасочена работа с тях“, допълни Десислава Костадинова.

В Пещера министърът на образованието Красимир Вълчев освен работата по Механизма обсъди с учителите и директорите модернизацията на материалната база, както и голямото предизвикателство с осигуряване на учители, за да работи образователната система нормално.

 

< Назад