01.07.2019

График за провеждане на събрания за избор на делегати за Национално събрание на ПП ГЕРБ за област Кърджали

ОБЩИНА ДАТА ЧАС МЯСТО
Кърджали 1.7.2019 18:00 гр. Кърджали - НТС зала
Ардино 21.6.2019 18:00 гр. Ардино, ул.Търговска № 12
Джебел 14.6.2019 18:00 гр. Джебел, ул.Еделвайс № 27
Кирково 13.6.2019 18:00 общ. Кирково, с.Кирково, ул. Димитър Благоев № 1
Крумовград 21.6.2019 18:00 гр. Крумовград, площад България № 25
Момчилград 13.6.2019 17:00 гр. Момчилград, читалище Нов Живот
Черноочене 12.6.2019 18:00 общ. Черноочене, с. Черноочене, ул. Шеста № 6
ОБЩИНА ДАТА ЧАС МЯСТО
Кърджали 4.2.2019 17:30 гр. Кърджали - хотел Арпезос, конферентна зала
Ардино 8.2.2019 17:30 гр. Ардино, ул.Търговска № 12
Джебел 8.2.2019 17:00 гр. Джебел, ул.Еделвайс № 27
Кирково 8.2.2019 17:00 общ. Кирково, с.Кирково, ул. Димитър Благоев № 1
Крумовград 8.2.2019 18:00 гр. Крумовград, зала общински съвет
Момчилград 11.2.2019 17:00 гр. Момчилград, читалище Нов Живот
Черноочене 9.2.2019 11:00 общ. Черноочене, с. Черноочене, ул. Шеста № 6
ОБЩИНА ДАТА ЧАС МЯСТО
Кърджали 1.7.2019 18:00 гр. Кърджали - НТС зала
Ардино 21.6.2019 18:00 гр. Ардино, ул.Търговска № 12
Джебел 14.6.2019 18:00 гр. Джебел, ул.Еделвайс № 27
Кирково 13.6.2019 18:00 общ. Кирково, с.Кирково, ул. Димитър Благоев № 1
Крумовград 21.6.2019 18:00 гр. Крумовград, площад България № 25
Момчилград 13.6.2019 17:00 гр. Момчилград, читалище Нов Живот
Черноочене 12.6.2019 18:00 общ. Черноочене, с. Черноочене, ул. Шеста № 6

< Назад