26.07.2023

График за провеждане на номинационни събрания за Местни избори 2023 - Област Стара Загора

№ по ред

Община

Дата

Час

Място на провеждане

1.

Братя Даскалови

17.07.2023 г.

19:00 часа

Младежки клуб село Оризово

2.

Гурково

21.07.2023 г.

18:30 часа

Зала пицария „Дъбчето“ град Гурково

3.

Гълъбово

13.07.2023 г.

18:30 часа

Клуб ПП ГЕРБ град Гълъбово

4.

Казанлък

24.07.2023 г.

17:30 часа

Зала пенсионерски клуб „Тракийка“ град Казанлък

5.

Мъглиж

25.07.2023 г.

18:30 часа

Зала Народно Читалище „Гео Милев“ село Ягода

6.

Николаево

20.07.2023 г.

18:30 часа

Зала кафе „Палма“ град Николаево

7.

Опан

18.07.2023 г.

19:00 часа

Народно Читалище „Развитие“ с. Опан - компютърна зала

8.

Павел баня

11.07.2023 г.

18:00 часа

Зала „Младост“ град Павел баня

9.

Раднево

19.07.2023 г.

18:00 часа

Кръгла зала Културен дом град Раднево

10.

Стара Загора

26.07.2023 г.

18:00 часа

Конферентна зала хотел „Мериан Палас“

11.

Чирпан

14.07.2023 г.

18:00 часа

Клуб ПП ГЕРБ Чирпан

 

< Назад