Д-р Дончо Спасов Баксанов

Дата на раждане: 21.03.1949 г.
Професия: Ветеринарен лекар
Народен представител в 42-то Народно събрание.
Областен управител на Област Пазарджик.
Областен координатор на ПП ГЕРБ - Пазарджик.