Златко Димитров Тодоров

Дата на раждане: 13.03.1965 г.
Професия: Инженер
Народен представител в 42-то Народно събрание.