Владимир Вълчев Митрушев

Дата на раждане: 27.02.1978 г.
Професия: Икономист
Заместник-кмет на Община Димитровград.
Народен представител в 42-то Народно събрание