Владимир Иванов Иванов

Приемни дни.

Дата на раждане: 23.08.1971 г.
Професия: Икономист
Народен представител в 42-то Народно събрание.