Теодора Радкова Георгиева

Приемни дни.

Дата на раждане: 10.10.1978 г.
Професия: Икономист
Народен Представител в 42-вото Народно събрание.