Светлана Ангелова Найденова

Дата на раждане: 09.06.1969 г.
Професия: Финансист
Народен представител в 42-то Народно събрание.