Стефан Иванов Дедев

Дата на раждане: 19.09.1959 г.
Професия: Експерт сигурност
Народен представител в 42-то Народно събрание.