Стефан Господинов Господинов

Дата на раждане:
31 октомври 1961

Дата на раждане: 31.10.1961 г. Професия: Историк, Предприемач Народен представител в 42-то Народно събрание. Областен координатор на ПП ГЕРБ – Силистра.