Снежина Минчева Маджарова

Дата на раждане: 03.10.1966 г.
Професия: Адвокат
Народен представител в 42-то Народно събрание.
Председател на Общински съвет – Бургас.