Силвия Анастасова Хубенова

Дата на раждане: 08.10.1961 г.
Професия: Експерт по европейски проекти
Народен представител в 42-то Народно събрание.