Румен Иванов Иванов

Дата на раждане: 21.02.1962г.
Професия: Юрист
Народен представител в 42-то Народно събрание.