Полин Николаева Гълъбова
Член на Контролна комисия на ПП ГЕРБ

Дата на раждане:
09 юни 1994

Професионален опит:
Юрист в РЗИ- Монтана;Образование:
Магистър по специалност Право в Юридическия факултет на Университета за национално и световно стопанство (УНСС)