Пламен Дулчев Нунев

Дата на раждане: 24.11.1956 г.
Професия: Експерт по сигурност
Народен представител в 42-то Народно събрание.
Областен координатор на ПП ГЕРБ - Русе.