Петя Цветанова Аврамова

Дата на раждане:
29 май 1963

Образование:  Технически университет – София, магистър


Професионален опит: Народен представител в 42-то и 43-то Народно събрание.  Председател на Общински съвет -  Враца. Заместник-кмет по устройство на територията, общинска собственост, строителство и екология в община Враца.