Павел Андреев Гуджеров

Дата на раждане: 14.04.1983 г.
Професия: Маркетолог
Народен представител в 42-то Народно събрание.
Заместник-кмет на Община Раковски.
Ресори Проекти, структурни фондове и социални дейности.