Павел Алексеев Христов

Дата на раждане: 12.09.1983 г.
Професия: Мениджър в IT компания
Народен представител в 42-то Народно събрание.
Председател на Комисия “Младежки дейности и спорт” в Общински съвет Варна.