Николай Петков Петков

Дата на раждане: 03.07.1969 година
Професия: Юрист
Народен представител в 42-то Народно събрание.