Николай Николов Апостолов

Дата на раждане: 03.12.1964
Професия: Инженер
Народен представител в 42-то Народно събрание.
Председател на Общински съвет Варна.