Митко Живков Захов

Дата на раждане: 29.11.1962 г.
Професия: Строителен инженер
Народен представител в 42-то Народно събрание.