Любомир Матеев Перчинков
Член на Контролна комисия на ПП ГЕРБ

Дата на раждане:
17 февруари 1990

Професионален опит:
Председател на общинската структура на МГЕРБ Велинград;
Общински съветник, град Велинград;
Председател ОбС- Велинград;


Образование:
ЮЗУ „Неофит Рилски”, Благоевград 2700, ул. „Иван Михайлов”66
Специалност: Международни отношения