Любен Петров Татарски

Дата на раждане : 29.05.1958 г.
Професия: Инженер
Народен представител в 42-то Народно събрание.