Красимира Пенева Анастасова

Дата на раждане: 25.09.1970 г.
Професия: Учител
Народен представител в 42-то Народно събрание.
Директор ОУ „Васил Левски“, гр. Долни Чифлик, обл. Варна.