Корнелия Добрева Маринова

Дата на раждане: 10 ноември 1960 г.
Професия: Преповодател
Народен представител в 42-то Народно събрание.
Председател на Общински съвет Ловеч.
Общински ръководител на ПП ГЕРБ – Ловеч.