Желязко Иванов Желязков

Дата на раждане: 31.08.1956г.
Професия: Юрист
Народен представител в 42-то Народно събрание.
Областен управител на област Добрич.