Иван Стефанов Вълков

Дата на раждане: 22.05.1965 г.
Професия: Инженер
Народен представител в 42-то Народно събрание.
Общински ръководител на ПП ГЕРБ-Бургас.