Ирена Любенова Соколова

Родена на 24.01.1971 г.
Професия: Психолог
Народен представител в 42-то Народно събрание.