Ирена Георгиева Узунова

Дата на раждане 12.10.1966 г.
Професия: Юрист
Областен управител на Област Хасково.
Народен представител в 42-то Народно събрание