Инж. Владимир Цветанов Тошев

Дата на раждане: 03.06.1955 г.
Професия: Инженер
Народен представител в 42-то Народно събрание.