Инж. Любомир Димитров Христов

Дата на раждане: 04.11.1954 г.
Професия: Специалист по национална сигурност.
Народен представител в 42-то Народно събрание.
Бивш директор на ОД на МВР - Шумен.