Илиана Жекова

Дата на раждане:
27 юли 1972

Висшето си образование завършва във Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“. Има магистратури по социални дейности и психология.
Директор е на дирекция „Бюро по труда” – Казанлък към Агенция по заетостта. Била е социален работник в Дирекция „Социално подпомагане” – Казанлък. Ръководител е на групата на общинските съветници на ПП ГЕРБ в Общински съвет – Казанлък, мандат 2019 – 2023 г. Председател е на Постоянната комисия по здравеопазване, социална дейност и трудова заетост и член на Постоянната комисия по противодействие на корупцията, сигурност и обществен ред и за упражняване на контрол върху актовете, издадени от органите на местната изпълнителна власт.