Христо Илиев Калоянов

Дата на раждане: 05.08. 1967 г.
Професия: Инженер – механик,
Народен представител в 42-то Народно събрание.