Гинче Димитрова Караминова

Дата на раждане: 19.08.1953 г.
Професия: Преподавател по пиано
Народен представител в 42-то Народно събрание.