Георги Иванов Андонов

Дата на раждане : 03.04.1984 г.
Професия: Агроном
Народен представител в 42-то Народно събрание.