Евгени Димитров Стоев

Дата на раждане: 24.07.1962 г.
Професия: Икономист
Народен представител в 42-то Народно събрание.