Димитър Бойчев Петров

Дата на раждане: 28.04.1965 г.
Професия: Мениджър
Народен представител в 42-то Народно събрание.
Областен ръководител на ПП ГЕРБ – Бургас.