Димитър Ангелов Иванов

Дата на раждане:10.07.1980 г.
Професия: Икономист
Народен представител в 42-то Народно събрание.
Областен управител на област Ямбол.