Даниела Владимирова Савеклиева

Дата на раждане: 29.11.1974
Професия: Икономист
Народен представител в 42-то Народно събрание.
Председател на ОбС – Благоевград.
Областен координатор на ПП ГЕРБ - Благоевград.