Данаил Димитров Кирилов

Приемни дни.

Дата на раждане: 25.06.1970 г.
Професия: Юрист
Народен представител в 42-то Народно събрание.
Областен управител на област София