Д-р Валентин Стефанов Василев

Дата на раждане: 01.01.1970 г.
Професия: Лекар
Народен представител в 42-то Народно събрание.
Областен управител на Област Разград.